Kadına Yönelik Şiddete Hayır Programı Vali Funda Kocabıyık Önderliğinde gerçekleşti

25 kasım kadına yönelik Şiddete hayır programı uşak ta Vali Funda kocabıyık tarafından gerçekleşti prgrama siyasi parti temsilcileri ve uşak protokolü katıldı...

Kadına Yönelik Şiddete Hayır Programı Vali Funda Kocabıyık Önderliğinde gerçekleşti

25 kasım kadına yönelik Şiddete hayır programı uşak ta Vali Funda kocabıyık tarafından gerçekleşti prgrama siyasi parti temsilcileri ve uşak protokolü katıldı…

programda Uşak Valisi Funda Kocabıyık açılış konuşması yaptı konuşmasında .

Değerli Katılımcılar,
Kıymetli Basın Mensupları,
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1999’da 25 Kasım’ı “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” olarak ilan etmiştir.
Ne yazık ki günümüzün kanayan yarası olan kadınlarımıza yönelik şiddet olaylarının sonlanması için hem dinimizde hem de medeniyetimizde kadına verilen değer hatırlatılarak toplumumuzda, insana sadece insan olduğu için değer verme bilincini ve farkındalığını  oluşturmak  zorundayız. Bu mücadelede ortak bir akıl ve vicdanla hareket etmeliyiz.
Kadınlar, hem insanlığın hem de medeniyetlerin baş mimarı olarak gelecek nesillerin yetiştirilip şekillendirilmesinde ve medeniyetlerin oluşum-gelişim sürecinde tarih boyunca başat bir rol oynamıştır. İnsanlık tarihinde kendine düşen sorumlulukları hayatın hemen her alanında başarıyla yerine getiren kadınlar, tarihin ve yaratılışın yüklediği eşit hak ve sorumlulukların paylaşımında da aklıyla, gücüyle, sağduyusuyla, özveri ve çalışkanlığıyla başarılı bir sınav vermiştir. Üzerine düşen her vazifeyi layıkıyla yerine getirmekten hiçbir zaman kaçınmayan kadınlarımız, insanlığın bugüne kadar ilmek ilmek inşa ettiği medeniyet bahçesinin bütün zerresine emeğini dökmüş; bu medeniyetin vücuda getirilmesinde bütün gayretini sarf etmiştir.
Tarih boyunca aklın, adaletin, bilgeliğin ve huzurun tesis edilmesi ve korunmasında cansiperane bir mücadelenin neferleri olarak mücadele eden kadınlarımızın, aynı zamanda yeni nesillerin yetiştirilmesinde nasıl bir fedakârlıkla vazife üstlendikleri de bir ayrıcalık vesilesi olarak hakkı teslim edilmesi gereken bir gerçektir. Bu açıdan bakıldığında kadınlarımızın baş tacı olmaları gerektiği bir çağda hiç de hak etmedikleri birtakım insanlık dışı davranış ve muamelelere maruz kalmaları karşısında insan aklı ve idraki çaresiz kalmaktadır.
Kadınlarımızın maruz kaldıkları insanlık dışı şiddet olaylarının insanlığın vicdanında ve ruhunda ne büyük yaralar açtığını hep birlikte görmekteyiz. Kadınlarımıza yönelen en ufak bir olumsuzluğu bile görmezden gelmek; insanlığın çürüyüşüyle neticelenecek büyük felaketlere giden yolu aralayacak ve bir gün geldiğinde insanlık yaratılış gayesinden fersah fersah uzaklaşarak yok olacak, alelade bir mahlûktan farksız hâle gelecek, “eşref” makamından kayacak ve yerin dibine batacaktır.
Her kadın, insanlığının ve varoluşunun gereği olarak kıymetli ve güçlüdür. Bu kıymeti ve gücüyle bütün kadınlarımız, hayatın her kademesinde yüklendiği sorumlulukları yerine getirebilecek donanıma ve kudrete sahiptir. Bu vesileyle kadınlarımızın karşı karşıya kaldıkları olumsuz durumların asla ve kesinlikle taviz verilmeksizin ortadan kaldırılması için toplumun bütün fertlerine çok büyük sorumluklar düşmektedir. Bu sorumluluk, aynı zamanda bizi biz yapan fıtri hasletlerimizin de olmazsa olmaz gerekliliklerindendir.
Değerli katılımcılar,
Bizler insana insan olarak saygı duyan ve eşitliği vurgulayan kıymetli bir kültüre ve inanca sahipken kadınlarımıza karşı yapılan şiddeti kabullenmiyoruz, şiddeti bu topluma yakıştırmıyoruz.
Bu mücadele çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımı barındırmaktadır: Kamu-özel kurum ve kuruluşlarından toplumun her üyesine kadar ortak ve kararlı uygulamalar ve aklı gerektirmektedir. Kamusal düzenlemelerin yanında ailelere bu anlamda çok önemli görevler düşmektedir. Çünkü şiddet toplumsal bir sorundur ve uzun vadede kadına yönelik şiddetle mücadelede eğitim önemli bir unsurdur. Sevgi ve saygı barındıran kuvvetli bir iletişim ortamında çocuklarımızı yetiştirmek onların karakterlerinde önemli bir etkendir. Şiddete tanık olmayan ve maruz kalmayan çocuklar yetişkinlikte de hem kendilerine saygılı hem de toplumun diğer üyelerine saygılı olacaktır.
Bu mücadelede Uşak Valiliği olarak çalışmalarımızı azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Şiddeti önlemek için bakanlıklarımızca yürütülen çalışmalar kapsamında toplumumuzda kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla eğitimler veriyoruz.
Şiddete uğrayan kadınlarımızın nereden yardım alabileceklerini bilmeleri, şiddetle mücadele etmeleri açısından çok önemlidir. Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın başlattığı kadınlarımızın her türlü sorunlarında ulaşabilecekleri 183 hattı ilimizde de aktif olarak uygulanmaktadır. Mağdur kadınlarımız 155 Polis İmdat, 156 Jandarma İmdat, 112 ACİL, Aile İçi Şiddet Acil Yardım hattını arayabilirler.  Ayrıca şiddet mağduru kadınlarımız, Kadın Acil Destek Uygulamasını da (KADES) kullanabilirler. Devlet olarak şiddet mağduru kadınlarımıza ve çocuklarına Kadın Konukevimizin kapılarını açarak güvende olmalarını sağlamaktayız.
Kıymetli katılımcılar,
Kadına yönelik şiddetle her zaman mücadele edeceğiz ve mağdur kadınlarımızın destekçisi olacağız. Kadınlara yönelik şiddet hiçbir şekilde kabul edilemez. Şiddet insanlık suçudur. Bu yüzden şiddetle mücadele hususunda herkesi duyarlı olmaya davet ediyor, katılımlarınız için; bu mücadelemizde bizlere destek olduğunuz için teşekkür ediyorum. dedi ve

son olarak da hazırlanan platforma çeşitli boyalarla ellerini boyaya bastırarak şiddete hayır demek için bastırdılar

ve son olarak da Turuncu balonları  gökyüzüne bıraktılar…

Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Whatsapp İhbar