Lise mezunları için memur alımı yapılacak

Düşük KPSS puanına sahip memur adaylarına dair yayımlanan ilanda, KPSS 55 puan ile kadın erkek memur alımı yapılacağı duyuruldu. İşte detaylar...

Lise mezunları için memur alımı yapılacak

Düşük KPSS puanı olan adaylar için yeni kamu personel alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanda KPSS 55 puan ile kadın erkek memur alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuruda bulunmak isteyenlerin lise mezunu olması gerektiği belirtildi. Lise mezunu memur alımı için başvuru şartları ve başvuru tarihi haberimizde ayrıntılı olarak ifade edildi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Nevşehir ili Kozaklı Belediyesi’nin personel alım ilanı yayımlandı. Muhasebeci, Şoför ve Memur kadrosuna KPSS puanı ile alım yapılacağı belirtilirken, adaylarda aranan şartlar da ayrıca ifade edildi. Belediye memur alımı için başvurular 20 Nisan tarihinde başlayıp, 24 Nisan tarihine kadar devam edecektir. Kamu alımları için yakın araştırmada olanlar, Kozaklı Belediyesi personel alım detaylarını da merak ediyor. İşte yayımlanan lise mezunu memur alımı için detaylar şu şekilde ifade edildi..

HANGİ BİRİMLERE ALIM YAPILACAK?

Yayımlanan memur alımı için hangi kadrolara alım yapılacağı belirtildi. Muhasebeci kadrosu için KPSS 55 puan, Şoför kadrosu için KPSS 70 puan ve Memur kadrosu için KPSS 55 puan şartının arandığı belirtildi. Bunun dışında adayların taşıması gereken genel ve özel personel alım şartları da şu şekilde açıklandı:

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

g) Her aday yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.

2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

a) İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

c) Şoför kadrosuna başvuru yapacaklar için, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

d) Muhasebeci ve memur kadrolarına başvuru yapacaklar için, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Whatsapp İhbar